Termeni legali şi condiţii de utilizare pentru site-ul web Simplu Credit

Simplu Credit IFN S.A. numită în continuare „Simplu Credit”, este autorizată de Banca Naţională a României, fiind înregistrată în Registrul General al instituţiilor financiare nebancare sub nr. RG-PJR-42-110101/16.01.2015. Simplu Credit îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare.

Toate informaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea Simplu Credit, astfel că dreptul Simplu Credit de a modifica conţinutul şi / sau structura site-ului se poate exercita în orice moment şi fără nicio informare prealabilă. Este responsabilitatea Dumneavoastră de a vă asigura că deţineţi informaţii actualizate în legătură cu acest site, iar prin continuarea utilizării acestui site web se înţelege că aţi luat cunoştinţă de şi că sunteţi de acord cu conţinutul Termenelor şi condiţiilor existente la momentul accesării şi că toate modificările intervenite pe site vă sunt opozabile.

Informaţiile cuprinse în acest site sunt furnizate exclusiv cu titlu informativ şi trebuie utilizate doar în acest scop, ele neputând fi considerate oferte de produse sau servicii financiare şi nici nu reprezintă sfaturi sau recomandări pentru investiţii sau contractarea unui împrumut sau produs financiar.

Orice persoană care doreste să îşi procure unul dintre produsele Simplu Credit este rugată să se adreseze consultanţilor Simplu Credit aflaţi la punctele de lucru unde este afişată sigla Simplu Credit sau să telefoneze la urmatoarele numere de telefon: 021.404.82.92.

Simplu Credit nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele informaţii eronate, incomplete sau alterate, prin orice mijloace, de către terţe părţi şi nu răspunde pentru eventualele daune directe sau indirecte suportate ori pretinse de terţi ca urmare a utilizării informaţiilor cuprinse în prezentul site web.

Simplu Credit nu îşi asumă răspunderea pentru eventuala infectare a sistemului Dumneavoastră cu viruşi informatici, Dumneavoastră revenindu-vă întreaga obligaţie de a vă verifica şi asigura în mod corespunzător securitatea sistemului pe care îl utilizaţi.

Informaţiile publicate pe acest site web au fost analizate cu atenţie pentru a nu prezenta neconcordanţe cu realitatea; cu toate acestea Simplu Credit nu poate asigura o garanţie asupra calităţii sau aplicării acestora în anumite scopuri. De asemenea, nu putem garanta că materialele publicate pe acest site web sunt exacte sau lipsite de erori.

Link-urile afişate pe acest site web conduc către site-uri care nu sunt controlate de către Simplu Credit, astfel că Simplu Credit nu poate fi considerată responsabilă de conţinutul acestora sau al celor la care se face referire pe aceste site-uri. De asemenea, Simplu Credit nu îşi asumă responsabilitatea pentru materialele publicate pe aceste site-uri, riscul pentru vizitarea acestor site-uri web este asumat în totalitate de către Dumneavoastră ca utilizatori.

În măsura în care cadrul legislativ din România o permite, nu se acceptă răspunderea pentru nicio pierdere sau daună cauzată direct sau indirect prin utilizarea materialelor publicate pe acest site web.

Copyright

Produsele şi serviciile descrise în acest site, precum şi mărcile, sloganurile, numele şi imaginile afişate pe acest site web sau logo-urile prezentate, sunt proprietatea exclusiva a Simplu Credit sau a altor parteneri contractuali ai Simplu Credit, ele neputând fi reproduse sau folosite de catre un alt terţ fără drept, sub sancţiunea prevăzuta în legislaţia aplicabilă.

Nicio postare pe acest site web nu reprezintă acordul direct sau indirect în vederea utilizării mărcilor fără acordul prealabil sau aprobarea scrisă a Simplu Credit sau a terţelor părţi care deţin aceste mărci.

Toate drepturile asupra textului inclus în paginile acestui site web, inclusiv dreptul de proprietate, sunt deţinute şi controlate de către Simplu Credit.

Pot fi descărcate copii ale materialelor publicate pe acest site web numai în scopuri necomerciale sau pentru uz propriu. Cu toate acestea, dreptul de proprietate asupra materialelor în cauză sau alte drepturi asociate acestuia nu pot fi deţinute de Dumneavoastră.

Sunt interzise copierea, reproducerea, descărcarea, republicarea, difuzarea, transmiterea, afişarea, modificarea sau reutilizarea acestor materiale în alte scopuri decât cele menţionate mai sus.

Nu vă este permis (nici să asistaţi alte persoane) să stabiliţi link-uri către acest site web (prin intermediul hypertext-ului, deep-linking-ului, framing-ului, tagging-ului sau prin alte modalităţi) fără acordul prealabil al Simplu Credit. În acest sens, toate cererile privind consimţământul nostru vor fi tratate cu promptitudine.

Autorizarea de a folosi acest site web poate înceta fără o notificare prealabilă dacă din perspectiva Simplu Credit utilizatorul (i) a încălcat unul din termenii de utilizare enunţaţi mai sus, (ii) a comis o fraudă sau (iii) manifestă orice comportament care aduce prejudicii Simplu Credit, La încetare, sunteţi obligat să încaţi imediat utilizarea acestui site şi să distrugeţi toate materialele copiate direct sau indirect de pe acesta.

Aceşti termeni de utilizare sunt guvernaţi de legile României şi vor fi interpretaţi în conformitate cu legislaţia română. Dacă oricare din termenele şi conditiile prezentate mai sus sunt considerate ilegale, nule sau în contradicţie cu cadrul legislativ, atunci acestea vor fi revizuite separat, astfel încât să nu afecteze validitatea şi aplicabilitatea celorlalte termene şi condiţii.

Protejarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată şi completată, S.C. SIMPLU CREDIT IFN S.A. cu sediul în Str. Ciobanului, nr.133, Mogosoaia, Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Bucureşti sub nr.  J23/3679/2014, CIF RO17008629, în calitate de operator de date cu caracter personal înregistrat în Registrul Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub Numărul 5077, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Dumneavoastră le furnizaţi.

În scopul desfăşurării activităţii de creditare, Simplu Credit poate prelucra și stoca, pe toată durata raporturilor contractuale, cât și după încetarea acestor raporturi, pe toată durata activității companiei, datele Dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv codul numeric personal, cetățenia, adresa, profesia, locul de muncă, situația familială, economică și financiară, obținute în baza formularelor, declaraţiilor şi documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate;

În scopul desfasurarii activităților de reclamă, marketing și publicitate, Simplu Credit poate prelucra și stoca, pe toată durata raporturilor contractuale, datele personale, obţinute în baza formularelor, declaraţiilor şi documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate, necesare pentru a vă contacta cu scopul de a-și promova propriile servicii și produse.

În aceleaşi scopuri, Simplu Credit are dreptul de a transmite aceste date către terţe părţi, cum ar fi Biroul de Credit, contractorilor noștri pentru furnizarea unor servicii externalizate de către aceștia din urmă sau entităților care centralizează informații privitoare la istoricul de credit ori au rol de supraveghere și control.

Dumneavoastră aveți dreptul să refuzați de îndată sau să solicitați ulterior, fără nicio justificare, în mod gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ca datele Dumneavoastră. cu caracter personal să nu fie prelucrate de către Simplu Credit după încetarea raporturilor contractuale cu aceasta companie, în scop de reclamă, marketing și publicitate și/sau desfășurării activității financiar-bancare sau să nu fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

Dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind drepturile persoanei ale căror date personale sunt prelucrate, aveți urmatoarele drepturi:

  • Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
  • Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Biroul de Credit la cerere si în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele în legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre acesta. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre Biroul de Credit S.A., la adresa: „Biroul de Credit S,A.. str. Sfanta Vineri nr. 29, sector 3, Bucuresti, cod postal 030203”, sau prin e-mail: situatie@birouldecredit.ro, in care sa se comunice datele personale ale persoanei vizate (inclusiv un numar de telefon);
  • Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre institutia care a inscris datele la Biroul de Credit, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie;
  • Dreptul de opozitie: dreptul de a ma opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia mea particulara, ca datele care ma vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre Simplu Credit IFN  S.A.,  intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor  mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei;
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale persoanlitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
  • Dreptul de a ma adresa Autoritatii Natinale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care mi-au fost incalcate.

În acest sens, drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi exercitate conform legii, prin transmiterea unei cereri către Simplu Credit pe adresa sediului său enunţată anterior, întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, în care se vor menţiona datele asupra cărora se solicită intervenţia, motivul justificat şi modul de intervenţie.

Dacă unele din datele despre Dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Conform legii 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, Simplu Credit are obligația de a păstra datele Dumneavoastră de identificare timp de 5 (cinci) ani.

Accesarea site-ului nostru (https://simplucredit.seo-pro.ro) în continuare și completarea formularului de aplicare echivalează cu acceptul Dumneavoastră asupra procesării datelor cu caracter personal în scopurile mai sus prezentate.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email:   office@simplucredit.ro sau la oricare dintre următoarele numere de telefon: 021.404.82.92.