Acte Necesare pentru actualii si vitorii clienti Simplu Credit

  • Pentru clienti existenti de principiu nu este nevoie de prezentarea altor acte decat actualizarea venitului net. In cazul in care buletinul sau cartea de identitate au expirat o sa va rugam sa ne transmiteti o copie actualizata.
  • Pentru clientii noi, minimul de acte solicitate sunt o copie dupa actul de identitate si dovada de venit – copie fluturas salariu/adeverinta de venit sau talon pensie
  • Trimiterea lor se poate face scanat pe mail la adresa office@simplucredit.ro sau pe fax la numarul 021.404.82.92

 

Documente Necesare: